Ako si poradiť s nepríjemným kolegom? To je otázka, ktorá trápi mnoho pracujúcich a zamestnancov. Nepríjemný kolega môže byť elementom, ktorý nám podstatne sťažuje naše pracovné povinnosti. Niekedy až do takej miery, že to môže spôsobiť náš odchod z práce. Nakoniec sa hovorí, že ľudia neodchádzajú z práce kôli práci, ale kvôli ľuďom.

Jedna z prvých a základných zásad je jasné komunikovanie toho, čo vnímate ako problematické správania. Samozrejme, vychádzame z predpokladu, že problémom nie je vaša osoba. Resp. že nie ste vy spúšťačom negatívneho správania.

Komentáre

comments