Staňte sa lektorom a školiteľom

 

 • Prihláste sa do online kurzu alebo na workshop

 • Učte sa pod vedením lektora s 20 ročnou praxou

 • Dozviete sa esenciu lektorskej práce

 • 4 hodiny online prednášok

 • 2 dni intenzívnej práce

Čo bude obsahom vášho tréningu?

Obsah
 1. Osobnostné predpoklady trénera
 2. Komunikačné zručnosti trénera
 3. Prezentačné zručnosti trénera
 4. Identifikácia tréningových potrieb
 5. Nástroje identifikácie tréningových potrieb
 6. Podľa čoho dizajnovať tréning
Obsah II
 1. Analýza cieľových skupín
 2. Vytvorenie kontraktu so zadávateľom
 3. Riziká kontraktu
 4. Tvorba celkovej koncepcie vzdelávania
 5. Kompetenčné modely
 6. Talent management
Obsah III
 1. Techniky vedenia tréningu
 2. Príprava študijných materiálov
 3. Zásady práce zo skupinou
 4. Práca s energiou skupiny
 5. Psychohygiena lektora
 6. Koučovanie skupiny

 

Referencie

Pán Martin Prodaj patrí k najlepším lektorom, s ktorými som spolupracoval. Zaujal ma svojím precíznym prístupom a hlbokou erudíciou. Vie veľmi dobre pracovať so skupinou. Proklientská orientácia, pozitívny prístup a dôvera sú pre neho prirodzeným základom vzťahu ku klientovi. Cením si nielen jeho výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, ale aj jeho tvorivý prístup k lektorskej práci. Vysoko hodnotím jeho tréningy predajných zručností a psychológie predaja, predovšetkým však tréningy manažérskych zručností pre pokročilých.

Vladimír Pečimon

Vedúci odboru vzdelávania, Aegon

V prvom rade Vám chcem určite poďakovať za dobrú prácu, musím určite skonštatovať, že peniaze za tento kurz (Online kurz Ako prezentovať) sa určite oplatili a budem ho odporúčať aj kolegom školiteľom či už ako online záležitosť alebo aj Vašu ponuku iných kurzov. Vyzdvihnúť by som chcel najmä Vaše osobné skúsenosti, čo ste do jednotlivých videí dávali (napr. keď Vašej skupine tesne pred školením niekto zavolal, že im budú znižovať platy atď…). Viac mi to pomohlo sa vcítiť do problematiky.

Tomáš

Dr. Prodaj patrí medzi ľudí, vďaka ktorým sa môj osobnostný, ale aj duchovný rast uberá smerom, s ktorým som veľmi spokojný. Prácu, ktorú p. Prodaj robí, vnímam ako veľmi prínosnú. Jeho nápady a skvelé myšlienky sú z môjho pohľadu veľmi prospešné. Je pre mňa veľmi inšpirujúce nachádzať sa v blízkosti človeka, ktorý na sebe intenzívne pracuje a zároveň svoje bohaté vedomosti vďaka inovatívnym nápadom sprostredkúva aj širšej verejnosti. Medzi jeho silné stránky, ktoré osobne vnímam ako veľmi užitočné vo vzťahu k druhým ľuďom, sú jeho obdivuhodné komunikačné zručnosti ( ktoré dokonca aj školí), taktiež zodpovednosť, s akou pristupuje k svojej práci , flexibilita, vďaka ktorej sa jeho práca uberá rôznymi smermi a v neposlednom rade vysoká erudovanosť, ktorá je súčasťou jeho vyspelej osobnosti.

Robert Kraus

Roberts Academy

Cenník