Predávať tričká na Amazone môžete aj vtedy aj keď nie ste dizajnér. Ak viete pracovať s dátami, analytikou a prostredie Amazonu je vám blízke, potom ste splnili základné podmienky pre budovanie pasívneho príjmu pomocou Amazonu.