Ako začať podnikať na Fiverri

Podnikanie na Fiverri patrí do kategórie tzv. Gig economy, kde sa jedná o predaj a nákup drobných aktivít alebo prác, ktoré sa dajú doručiť v čase od jednej minúty do jednej hodiny. Niektoré môžu samozrejme trvať aj o niečo dlhšie. Čo je ale podstatné, že na Fiverri vstupuješ na globálny trh a tým pádom môžeš predávať častejšie a aj za viac peňazí.

Takmer všetky gigy na Fiverri sú doručiteľné digitálne.  Nie je treba nikam cestovať, s nikým sa stretávať. Fiverr ti ponúka obrovskú dávku slobody a voľby v tom, čomu sa môžeš venovať a čo môžeš predávať.

Tvoje portfólio na Fiverri by malo byť súčasťou tvojho podnikateľského záberu. Stačí začať s málom a postupne pridávať gigy. Za určitých okolností sa môže Fiverr stať plnohodnotnou náhradou tvojho full time jobu. Je však jasné,že sa to  neudeje za noc. Ak si teda ešte nezačal, tak teraz je ten správny čas začať.

Obsah webinára

  • Prečo začať podnikať s Fiverrom
  • Prehliadka rozhrania predajcu
  • Čo treba mať pred tým, než začnete podnikať na Fiverri
  • Najdôležitejšie faktory úspechu na Fiverri
  • Ako Fiverr vypláca peniaze
  • Ako maximalizovať zisky na Fiverri (multikanálový predaj)
  • Ako  si vybrať oblasť v ktorej sa dá podnikať
  • Koľko sa dá zarobiť na Fiverri?