Čomu všetkému sa môžeme venovať?

 • Analýza obchodného modelu
 • SWOT analýza firmy a produktu
 • Analýza silných a slabých stránok produktu
 • Analýza získavania kontaktov/leadov
 • Analýza spracovanie kontaktov
 • Analýza mailovej komunikácie
 • Analýza využitia mailovej databázy
 • Využívanie CRM systémov
 • Analýza telefonickej komunikácie a call scriptov
 • Analýza procesu obchodného jednania
 • Analýza procesu spracovania obchodného prípadu
 • Analýza a vyhodnotenie jednotlivých marketingových kanálov
 • Analýza marketingovej komunikácie
 • Analýza komunikácie na sociálnych sieťach

 

Pre koho je Analýza obchodného procesu určená?

 • Obchodní riaditelia
 • Vedúci obchodných skupín, account manažéri
 • Obchodní zástupcovia, predajcovia, obchodníci
 • Majitelia predajní, eshopov, prevádzok
 • B2B segment
 • B2C segment

Analýza obchodného procesu

Obchodujte? Predávate? Hľadáte zákazníkov a klientov? Posielate dopyty a ponuky? Máte biznis, ktorý je postavený na predaji produktov alebo služieb? Robíte studené telefonáty? A napriek tomu všetkému nie ste obchodne tam kde ste? Potom tu mám pre vás riešenie.

Po stovkách hodín, kedy som koučoval a mentoroval obchodníkov alebo predajcov, som si začal všímať že mnohí robia stále to isté a očakávajú rozličné výsledky. Ale tak to už nefunguje. Tak ako fungoval obchod pred 10 rokmi už nemôže a nebude fungovať dnes. Pri pozorovaní obchodných jednaní ale aj pri kontrole procesu a systémov, ktoré by mali obchodu pomáhať som narážal na stále rovnaké ale paradoxne veľmi ľahko odstrániteľné chyby, ktoré majú potenciál zvýšiť biznis niekedy aj o desiatky percent. Chcelo to len jediné. Spoločne si sadnúť k obchodnému procesu a spoločne si ho prejsť. Nájsť a identifikovať slabé stránky, navrhnúť riešenia, nastaviť procesy, implementovať aktivity a znovu vyhodnotiť.  Toto mnohí obchodníci alebo obchodné tímy nerobia vôbec. Predávajú intuitívne bez znalosti štruktúry a obchodných procesov.  To mohlo stačiť v minulosti, ale dnes, keď potrebujete zobchodovať čo najviac príležitostí, si nemôžete dovoliť aby sa vám zákazníci strácali v dierach vášho obchodného procesu.

Na základné skúseností a pozorovaní som  pre vás pripravil Analýzu obchodného procesu. O čo ide? Ide o kombináciu mentoringového a koučingové stretnutia, kde spoločne analyzujeme všetky časti vášho obchodného procesu. Hľadáme silné a slabé stránky a navrhujeme riešenia, ktoré majú celý proces zoptimalizovať a čo najviac zeefektívniť. Čomu všetkému sa môžeme venovať?

 

Formát a rozsah

Čo sa formátu týka jedná sa o koučingovo mentoringový formát. Spoločne identifikujeme všetky časti obchodného procesu a vyhodnotíme ich kvalitu. Môžeme ísť podľa základnej štruktúry, ako je uvedené v obsahu alebo sa môžeme venovať len tomu, o čom si myslíte, že je dôležité. Stretnutie je spoločnou prácu kouča a obchodníka/ov. Nie je to prednáška ani seminár. Je to analýza vášho vlastného biznisu a preto sa očakáva, že budete veľmi aktívne participovať a spolupodieľať sa na vytváraní výstupov.

Čo sa rozsahu týka, aby sme sa mohli ponoriť do problematiky a reálne niečo analyzovať, je potrebné si na to vyhradiť aspoň 3 hodiny. Pokiaľ však máte napr. len jeden konkrétny problém a chcete si ho overiť, tak vám bude hodina stačiť.

V prípade, že chcete ku každej analyzovanej fáze vytvárať aj akčný plán zavádzania nových postupov, tak treba rátať pokojne aj s celým jedným dňom a niekedy ani to nemusí stačiť. Vtedy sa dá dohodnúť na pokračovaní alebo rozšírení.

Podnikám 25 rokov a pod tlakom všetkých okolností, ktoré ma v živote stretli som sa dostal do uličky, odkiaľ som nevedel ako von so zdvihnutou hlavou, ako sa znovu nakopnúť a pokračovať. Našiel som to na webe pána Martina Prodaja a na niekoľkých stretnutiach mi ukázal cestu, ktorú ani nemusel určovať len ma viedol svojimi skúsenosťami smerom, ktorý ma pohol správnym smerom a dnes opäť pokračujem na svojej ceste za novými výzvami.
Ďakujem.

Ján Haramia

konateľ, ELHA Komplet, s.r.o.

Martinove vedomosti a dlhoročné skúsenosti podporené inovatívnymi metódami a vtipnými príkladmi sú zaručeným prínosom a motiváciou pre môj profesionálny, ale aj osobnostný rast. Veľká vďaka.

Viliam Š.

CoC Supply Chain Plant Logistics, YWTS s.r.o

Pána Prodaja sme oslovili na odporučenie a bol to pre nás výborný ťah. Jeho služby sme už využili viackrát a vždy sme boli s jeho službami spokojní. Využíva formu, ktorá nám je blízka. Školenia boli osobné s ľudským prístupom a zároveň veľmi profesionálne. Sme nadšení z jeho kreativity a schopnosti presne prispôsobiť školenie a tréningy na skupinu ľudí, ktorých školí. Vďaka nemu sme rozvinuli nielen náš pracovný , ale aj osobný potenciál a týmto sa mu chceme zároveň poďakovať.

tím spoločnosti, Aqa

5 + 10 =

Ak vás daná ponuka zaujala, kontaktujte ma cez formulár alebo telefonicky na 0907578611. Obratom vás budem kontaktovať, môžeme sa k tomu stretnúť alebo si zavolať a dohodnúť podrobnosti.

Ceny sú uvedené bez dph. V cenách sú zahrnuté cestovné náklady.