Témy a obsah vzdelávania

Ak uvažujete nad vzdelávaním čiž svojím alebo pre svojich zamestnancov, vďaka mojím viac ako 20 ročným skúsenostiam vám viem ponúknuť extrémne široký záber tém a oblastí, ktorém viem pokryť. V mojej ponuke nájdete aj softové, rovnako ako aj hardové témy. Tu je váš výber.

 

Štandardné soft skills tréningy

 1. Asertivita
 2. Komunikačné zručnosti
 3. Konflikty
 4. Vyjednávanie
 5. Zvládanie stresu
 6. Prezentačné zručnosti
 7. Obchodnícke zručnosti
 8. Work Life Balance
 9. Sebariadenie
 10. Emočná inteligencia
 11. Sebariadenie
 12. Time management a produktivita
 13. Tréning trénerov
 14. Nenásilná komunikácia

Manažérske tréningy

 1. Základné manažérske zručnosti
 2. Motivácia
 3. Koučing
 4. Mentoring
 5. Vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 6. Identifikácia rozvojových potrieb
 7. Ako rozvíjať zamestnancov

 

Marketingové a podnikateľské témy

 1. Ako podnikať na Amazone
 2. Ako podnikať na Ebay
 3. Ako si založiť eshop
 4. Ako si vytvoriť vlastný youtube kanál
 5. Tvorba podcastov
 6. Marketing na Facebooku
 7. Marketing na sociálnych sieťach
 8. Zákaznícka starostlivosť
 9. Ako začať podnikať
 10. Podnikateľské modely na internete

Vzdelávanie a rozvoj

Oblasť, ktorej sa venujm už viac ako 20 rokov. Za tú dobu som odškolil stovky možno až tisícky účastníkov mojich kurzov. Vyskúšal som si takmer všetky vzdelávacie koncepty, teórie, modely vzdelávania. Prešiel som mnohými segmentami trhu a stretol som sa s mnohými majiteľmi, manažérmi firiem ale aj s radovými zamestnancami.

Ak uvažujete nad vzdelávaním svojich ľudí, alebo nejakou formou ich rozvoja, potom ste tu na správnom mieste.

 

Ako vyzerá spolupráca so mnou

Na začiatku si spoločne sadnem a pozhovárame sa o tom, prečo vlastne chcete vzdelávanie organizovať. Určíme sa jasné výstupy a vaše očakávania. Prejdeme si následne obsah a formy. Zvolíme primeraný časový plán a pustíme sa do realizácie. Po uskutočnení si s vami opäť sadnem a odprezentujem vám, čo som sa dozvedel, kde vidím najväčší priestor pre váš rast a rast vašich ľudí a navrhnem vám najlepšie riešenia pre ďalší postup. Kruh sa uzavrie, keď si vyhodnotíme, nakoľko sa nám podarilo naplniť vaše očakávanie, ktoré sme si dali na začiatku. V tomto kroku sa môžeme rozlúčiť alebo sa môžeme rozhodnúť pre ďalšiu spoluprácu, ďalší kurz alebo workshop.

Referencie nájdete na tomto linku

Do obsahu školenia môže patriť takmer všetko čo je z oblasti soft skills takže napr.: Asertivita, komunikácia, vyjednávanie, riešenie konfliktov, time management, zvládanie stresu, obchodnícke zručnosti, prezentačné zručnosti, work life balance, sebariadenie a mnohé ďalšie. To, čo v zozname nenájdete, vám pripravím podľa vášho očakávania.

Kompletné kurzové portfólio aj s obsahmi školenia nájdete na tomto odkaze.