Vzdelávanie a rozvoj

Oblasť, ktorej sa venujm už viac ako 20 rokov. Za tú dobu som odškolil stovky možno až tisícky účastníkov mojich kurzov. Vyskúšal som si takmer všetky vzdelávacie koncepty, teórie, modely vzdelávania. Prešiel som mnohými segmentami trhu a stretol som sa s mnohými majiteľmi, manažérmi firiem ale aj s radovými zamestnancami.

Ak uvažujete nad vzdelávaním svojich ľudí, alebo nejakou formou ich rozvoja, potom ste tu na správnom mieste.

Ako vyzerá spolupráca so mnou

Na začiatku si spoločne sadnem a pozhovárame sa o tom, prečo vlastne chcete vzdelávanie organizovať. Určíme sa jasné výstupy a vaše očakávania. Prejdeme si následne obsah a formy. Zvolíme primeraný časový plán a pustíme sa do realizácie. Po uskutočnení si s vami opäť sadnem a odprezentujem vám, čo som sa dozvedel, kde vidím najväčší priestor pre váš rast a rast vašich ľudí a navrhnem vám najlepšie riešenia pre ďalší postup. Kruh sa uzavrie, keď si vyhodnotíme, nakoľko sa nám podarilo naplnit vaše očakávanie, ktoré sme si dali na začiatku. V tomto kroku sa môžeme rozlúčiť alebo sa môžeme rozhodnúť pre dalšiu spoluprácu, ďalší kurz alebo workshop.

Referencie nájdete na tomto linku

Do obsahu školenia môže patriť takmer všetko čo je z oblasti soft skills takže napr.: Asertivita, komunikácia, vyjednávanie, riešenie konfliktov, time management, zvládanie stresu, obchodnícke zručnosti, prezentačné zručnosti, work life balance, sebariadenie a mnohé ďalšie. To, čo v zozname nenájdete, vám pripravím podľa vášho očakávania.