Mailer Lite a emailový marketing

Email marketing má napriek svojmu veku stále uplatnenie v marketingovom mixe. Napriek tomu, že mnoho emailových aktivít sa presúva na sociálne siete, tak sa stále dá dosiahnuť pomerne zaujímavých výsledkov práve s použitím mailového marketingu. Aby bolo možné dosahovať naplánované ciele, tak je k tomu potrebné využívať primerané nástroje. Jedným z nich je aj mailový nástroj Mailer Lite, ktorý nám umožňuje nielen základnú funkciu ako je posielanie mailov, ale dovolí nám predovšetkým pokročilú analytiku našich emailových kampaní, tak aby sme bolo pri tomto type marketingu čo najefektívnejší.

Pozývame vás do webinára, kde sa pozrieme na podrobné postupy ako využívať Mailer Lite ako nástroj na správu mailových kampaní.

Obsah

  • Registrácia a prihlásenie
  • Prehliadka používateľského rozhrania
  • Vytvorenie segmentu užívateľov a presné cielenie kampaní
  • Vytvorenie skupiny pre zber prihlásených užívateľov
  • Vytvorenie formulára na zber mailov
  • Vytvorenie pop up formulára
  • Vytvorenie landing page
  • Vytvorenie automatickej mailovej sekvencie
  • Vytvorenie kampane
  • Ako pridať užívateľov do existujúceho zoznamu