Motivačné prednášky

Motivačné prednášky  sa v dnešnej dobe tešia veľkej popularite. Motivačná prednáška je nástrojom, ktorý pre vašich zamestnancov môže veľmi veľa znamenať. Pri motivačnej prednáške nejde len o informácie, ktoré lektor odovzdáva publiku, ale taktiež o emócie, náladu, spoločné zdieľanie skúseností. Veľmi často sa k slovu dostáva motivačná prednáška vtedy, ak si všimnete, že vaši zamestnanci sú unavení, vyhorení, možno až apatickí a potrebujú skrátka dodať novú energiu.

Efekt motivačnej prednášky sa zdá byť triviálny, ale nie je. Na svojich prednáškach hovorím o mnohých témach. Sebariadenie, motivácia, chuť do života, work life balance, vzťahy, dobrý životný štýl. Ak vás zaujíma, aké témy viem pokryť, môžete si pozrieť môj youtube video kanál, ktorý patrí medzi najstaršie rozvojové video kanály na Slovensku alebo si môžete vypočuť moje podcasty.

V oblasti osobného rozvoja, rastu a motivácie sa pohybujem už viac ako 30 rokov. Prešiel som od role meditujúceho mnícha v džungli až po zamestnanca korporátu a majiteľa niekoľkých prosperujúcich spoločností. A to mi dáva jedinečný náhľad na veci, kde sa vie spojiť spiritualita, seba poznanie s biznisovou orientáciou. Ak hovorím o meditácii, tak hovorím o viac než 10 rokoch intenzívneho meditovania. Ak hovorím o podnikaní a biznise, hovorím takmer o 20 rokoch skúseností. Ak hovorím o sebarozvoji, hovorím o viac než o 7 rokoch výcviku v psychoterapii. Všetko čo som sa naučil, zažil, vyskúšal viem navyše zabaliť do atraktívnej prednášky (nakoniec sa predsa len 30 rokov živím ako lektor)

 

Cena

Cena za motivačnú prednášku začína na 650 EUR (bez dph) za hodinovú prezentáciu. Z hľadiska organizácie viem byť veľmi flexibilný a prednášku viem pre vás zrealizovať na druhý deň od zadania požiadavky. Niekedy mi stačí aj jediný deň, čo sa hodí, pokiaľ vám napríklad narýchlo vypadne lektor a nemáte čím zaplniť čas na konferencii alebo teambuildingu.

Ak vás vyššie uvedené zaujalo a chceli by ste zorganizovať motivačnú prednášku, tak ma kontaktujte a rád si s vami prejdem podrobnosti. Nižši nájdete referencie mojich klientov.

Dr. Prodaj patrí medzi ľudí, vďaka ktorým sa môj osobnostný, ale aj duchovný rast uberá smerom, s ktorým som veľmi spokojný. Prácu, ktorú  robí, vnímam ako veľmi prínosnú. Jeho nápady a skvelé myšlienky sú z môjho pohľadu veľmi prospešné.  Medzi jeho silné stránky, ktoré osobne vnímam ako veľmi užitočné vo vzťahu k druhým ľuďom, sú jeho obdivuhodné komunikačné zručnosti ( ktoré dokonca aj školí), taktiež zodpovednosť, s akou pristupuje k svojej práci , flexibilita, vďaka ktorej sa jeho práca uberá rôznymi smermi a v neposlednom rade vysoká erudovanosť, ktorá je súčasťou jeho vyspelej osobnosti.
Robert Krause, INSIGHT

Martin má jedinečné osobné a profesné zručnosti, ktoré uspokojujú zákazníkove nároky či už v koučingu alebo v lektorovaní.Napriek hlbokým teoretickým znalostiam sa nikdy neprestal učiť a je veľmi flexibilný. Ako profesionál nasleduje trendy, ale taktiež stavia na vlastných vhľadoch a reflexii.
Ján Uriga, PwC

Pán Martin Prodaj patrí k najlepším lektorom, s ktorými som spolupracoval. Zaujal ma svojím precíznym prístupom a hlbokou erudíciou. Vie veľmi dobre pracovať so skupinou. Proklientská orientácia, pozitívny prístup a dôvera sú pre neho prirodzeným základom vzťahu ku klientovi. Cením si nielen jeho výborné komunikačné a prezentačné zručnosti, ale aj jeho tvorivý prístup k lektorskej práci. Vysoko hodnotím jeho tréningy predajných zručností a psychológie predaja, predovšetkým však tréningy manažérskych zručností pre pokročilých
Vladimír Pečimon, Aegon

V prvom rade Vám chcem určite poďakovať za dobrú prácu, musím určite skonštatovať, že peniaze za tento kurz (Ako prezentovať) sa určite oplatili a budem ho odporúčať aj kolegom školiteľom či už ako online záležitosť alebo aj Vašu ponuku iných kurzov. Vyzdvihnúť by som chcel najmä Vaše osobné skúsenosti, čo ste do jednotlivých videí dávali (napr. keď Vašej skupine tesne pred školením niekto zavolal, že im budú znižovať platy atď…). Viac mi to pomohlo sa vcítiť do problematiky

Tomáš Haviar

Martin je skúsený tréner a motivátor, má vynikajúce komunikačné zručnosti a vysokú mieru kreativity. Taktiež má rozsiahle skúsenosti v HR oblasti. Čo sa týka spolupráce s ním, je na vysokej úrovni, rovnako ako komunikácia s ním.

Denisa Kmecová, Bussines Coaching College

Ďakujeme veľmi pekne za dynamický a obsahovo bohatý zážitkový výcvik v koučingu. Dni strávené s Martinom Prodajom boli naozaj plnohodnotne využité. Veľmi prínosne hodnotíme najmä modelové situácie a analýzy vlastných nahrávok. Tvorivý, vysoko erudovaný proklientsky orientovaný prístup je naozaj veľmi vzácny a neoceniteľný. Ďakujeme z profesionálne vedenie a odbornú pomoc pri realizácii tak úžasnej metódy akou je koučing.

Magda Krasulová, National Emergency Center

Podnikám 25 rokov a pod tlakom všetkých okolností, ktoré ma v živote stretli som sa dostal do uličky, odkiaľ som nevedel ako von so zdvihnutou hlavou, ako sa znovu nakopnúť a pokračovať. Našiel som to na webe pána Martina Prodaja a na niekoľkých stretnutiach mi ukázal cestu, ktorú ani nemusel určovať len ma viedol svojimi skúsenosťami smerom, ktorý ma pohol správnym smerom a dnes opäť pokračujem na svojej ceste za novými výzvami.
Ďakujem.

Ján Haramia

konateľ, ELHA Komplet, s.r.o.

Martinove vedomosti a dlhoročné skúsenosti podporené inovatívnymi metódami a vtipnými príkladmi sú zaručeným prínosom a motiváciou pre môj profesionálny, ale aj osobnostný rast. Veľká vďaka.

Viliam Š.

CoC Supply Chain Plant Logistics, YWTS s.r.o

Pána Prodaja sme oslovili na odporučenie a bol to pre nás výborný ťah. Jeho služby sme už využili viackrát a vždy sme boli s jeho službami spokojní. Využíva formu, ktorá nám je blízka. Školenia boli osobné s ľudským prístupom a zároveň veľmi profesionálne. Sme nadšení z jeho kreativity a schopnosti presne prispôsobiť školenie a tréningy na skupinu ľudí, ktorých školí. Vďaka nemu sme rozvinuli nielen náš pracovný , ale aj osobný potenciál a týmto sa mu chceme zároveň poďakovať.

 

Aquatec

tím spoločnosti, Aquatec

Pracovať v sociálnych službách si v dnešnej dobe vyžaduje kus odvahy, celé srdce a množstvo odborných a osobnostných kompetencií. Komunikácia je našou abecedou v dennom kontakte poskytovania služieb a preto sme sa rozhodli ponúknuť všetkým našim zamestnancom kurz pána Martina Prodaja “Efektívna komunikácia”. Náš výber nesklamal, bolo to skvelé, k maximálnej spokojnosti zúčastnených.
Lektor, pán Martin Prodaj vyskladal a odprezentoval taký program, v ktorom sme našli to, čo dnes tak veľmi potrebujeme: pozitívne myslenie, dynamiku, povzbudenie, odvahu, no najmä odborné rady a tipy ako zvládať správnu dennú komunikáciu.
Som nadšená a spokojná, že som mohla mojim zamestnancom sprostredkovať úžasnú, na mieru šitú vzdelávačku v prospech pracovného a osobného rozvoja kolegov. Za celý kolektív veľké ďakujeme a želáme veľa pracovných aj osobných úspechov.
Martina Štepanovská

riaditeľka, Riaditeľka Zariadenie pre seniorov a Jesénia Skalica

Ďakujem pán Prodaj za veľmi dobré školenie o komunikácii a riešení sporov po obsahovej i organizačnej stránke a obdivujem, ako ste to zvládali reagovať na nás všetkých a zároveň riešiť technickú stránku webinára. Vo vašom prevedení online školenie nestratilo nič oproti prezenčnej forme.
Som v úžase ako prirodzene ste nám odprezentovali aj teoretické časti problematiky (obrazne akoby ste sa rozprávali s kamarátmi pri pive o svojich zážitkoch), ktoré sú vhodne doplnené poskytnutými materiálmi.
Ešte raz tlieskam.
Eva B.