Firemný tréning patrí spolu so seminárom, workshopom ale aj klasickou prednáškou do skupinového vzdelávania. Je to ešte stále jedna z najpoužívanejších foriem firemného vzdelávanie. Bez ohľadu na to, v akej oblasti chcete vašich ľudí rozvíjať. Mojou špecializáciou sú tzv. soft skills tréningy, alebo aj tréningy mäkkých zručností. Do tejto oblasti patria všetky zručnostné tréningy, ako napr. tréning obchodníckych zručností, manažérskych zručností alebo napr. prezentačné zručnosti. Veľkosť skupiny pri taktom tréningu je od 3 do 15 účastníkov, rozsah 1 až 2 dni. Je však možné robiť aj kratšie, pol dňové tréningy, rovnako ako aj dlhšie. Všetko závisí na vašich potrebách a očakávaniach.

Nižšie uvádzam stručný zoznam tréningov, ktoré som pre vás schopný zorganizovať:

 • Obchodnícke zručnosti
 • Prezentačné zručnosti
 • Manažérske zručnosti
 • Asertivita
 • Zvládanie stresu
 • Riešenie konfliktov
 • Komunikačné zručnosti
 • Budovanie firemnej kultúry
 • Ako si vytvoriť koncept firemného vzdelávania
 • Koučing
 • Mentoring
 • Výcvik v koučingu
 • Riadenie výkonu
 • Vedenie hodnotiacich a motivačných rozhovorov
 • Time management
 • Projektový management ( v spolupráci s kolegom)
 • Emočná inteligencia
 • Work Life Balance
 • Vyjednávanie
 • Vedenie porád
 • Umenie slovnej sebaobrany
 • Kreativita
 • Online marketing
 • Copywriting
 • Podnikanie na internete
 • Ako si vytvoriť vlastné podnikanie
 • Krízová komunikácia
 • Focusing
 • Relaxačné a meditačné techniky
 • Neverbálna komunikácia
 • Motivácia
 • Tvorba kompetenčných modelov
 • Talent management

Vďaka mojím skúsenostiam je veľmi málo tréningov, ktoré by som pre vás nevedel zrealizovať. Ak máte akékoľvek špeciálne očakávanie, som si takmer istý, že ich budem vedieť naplniť. Napíšte mi a dohodneme sa.

Mám záujem o viac info

2 + 12 =