Rešpektujúca výchova

Rešpektujúca výchova

Ako lektor komunikačných zručností pracujem už niekoľko desiatok rokov a tak je celkom prirodzené, že na komunikačné interakcie, ktorých som svedkom nazerám trochu iným pohľadom než bežný človek. Veľmi veľa sa toho človek dozvie na detských ihriskách a vlastne na...