Umenie zdržanlivosti

Umenie zdržanlivosti

Podnetov, ktoré sa na nás valia zo všetkých možných smerov je neúrekom. Majú všetky možné aj nemožné formy. Podnety sluchové, zrakové, chuťové, dotykové. Podnety z rádia, TV, internetu. Podnety z reklamy. Podnety z práce. Takmer každý podnet tak nejako očakáva, že naň...