O jednoduchosti v našom živote

Komplexnosť sa nám javí ako dôležitejšia a podstatnejšia v našom živote. Čo je komplikované,musí byť dobré. Možno je to len dôsledkom postoja “viac je lepšie” a v tomto prípade “komplikovanejšie je lepšie”. Ale mnoho krásnych vecí je...

Keď sa jednoduchosť stráca pod mnohosťou

Mám rád jednoduchosť.  Ako sa hovorí, v jednoduchosti je krása. A ja mám rád krásne veci. Okrem krásy sú tu ale ešte ďalšie pojmy, ktoré sa mi spájajú s pojmom jednoduchosť. nekomplikovanosť málo striedmo skromne nekomplexnosť ľahkosť sviežosť sloboda voľnosť ľahké...