Rozdiel medzi manipuláciou a motiváciou

Rozdiel medzi manipuláciou a motiváciou môže byť veľmi nejasný. Základným rozlišovacím znakom je snaha manipulátora neprezentovať nám celú pravdu, ale len to, čo mu vyhovuje. Vždy je v jeho zámeroch nejaká skrytá agenda. Jej odhalenie a pomenovanie je prvým krokom ako...

Sila je v našej minulosti

Život nie je prechádzka ružovou záhradkou. Nikdy nebol, nie je, a asi ani nikdy nebude.Škoda, že nám niekto takú závažnú informáciu nepovedal v okamžiku, kedy sme prišli na tento svet. Nie, že by sa v tom okamžiku ešte dalo niečo urobiť, ale aspoň by sme neboli...