Otázka motivácie sa pre manažéra navždy stane minulosťou, pokiaľ bude schopný vybrať do svojho tímu ľudí, ktorých ich práca baví.