Aj keď manažérska komunikácia nepatrí medzi niečo, čo by si vyžadovalo vysokú odbornosť, stále je to niečo, s čím majú manažéri problémy. Ich ľudia v tíme im nerozumejú, prípadne si ich inštrukcie vykladajú spôsobom, ktorý manažérovi nevyhovuje. Nebolo by múdre hádzať všetko na hlavy podriadených. Chyba je častokrát na oboch stranách, avšak manažér by mal urobiť v oblasti komunikácie všetko preto,aby mu jeho ľudia rozumeli. V tomto videu sa teda pozrieme na niektoré základné komunikačné pravidlá.