Aktívne počúvanie patrí medzi najzákladnejšie sociálne zručnosti. Vyžaduje si predovšetkým sústredenie a úprimný záujem o druhého človeka.
Pokiaľ chcete v očiach druhých ľudí vytvoriť o sebe pozitívny obraz a odchádzať zo stretnutí s nálepkou skvelý poslucháč, tak potom sa určite začnite venovať rozvoju svojho aktívneho počúvania.