Mnohokrát naše dobré predsavzatia zlyhávajú na tom, že sa nám naše ciele zdajú byť pridaľeké alebo príliš náročné. A pritom zmena k lepšiemu sa dá robiť aj mierne, jemne, postupne. Presne ako by ste jedli slona, nie naraz, ale po kúskoch. Tak zmena v našom živote nastane omnoho skôr, ako by sme mali čakať, kým bude všetko tak, ako chceme.