V živote sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa starajú len o seba. Dá sa s nimi vychádzať? Stojí za to sa s nimi trápiť? Alebo by bolo jednoduchšie to nechať tak? A dá sa to vôbec?