Byť aktívnym sa cenní. Avšak aktivita nie je v našom živote všetko. Preto aby sme mohli dobre fungovať, potrebujeme aj chvíle kedy sa zastavíme, keď sa stiahneme do ústrania. Aj v našom živote naplnenom aktivitami  potrebujeme chvíle ticha a stiahnutia sa do seba. Býva to však ťažké, pretože vydržať sám zo sebou nemusí byť vždy ľahké. Sme vtedy konfrontovaní s tým, čo je v našom vnútri a to nemusí byť vždy príjemné.