Podcast TML 003: O osobnom rozvoji

O osobnom rozvoji sa v poslednej dobe veľa hovorí, píše. Vznikajú informačné produkty, ktoré sľubujú, že z ich pomocu sa dostanete tam, kam chcete. A možno trochu pravdy na tom bude, že pri osobnom rozvoji a raste je pomoc potrebná. V tomto podcaste sa zamýšľam nad...

Pomalá tortúra osobného rozvoja

Osobný rozvoj je oblasťou, ktorá sa v poslednej dobe teší pomerne veľkej obľube. Na oboch stranách. Na stranách prijímateľov dobre mienených rád (sám občas medzi nich patrím). A rovnako tiež na stranách producentov týchto dobre mienených rád (aj túto stranu dobre...