Zmena nášho postoja nie je vecou ani rýchlou a častokrát ani ľahkou. Poznáme to vtedy, keď napríklad chcem zmeniť nejaký náš zlozvyk-aké je to ťažké. Zmenu sprevádzajú obavy, neistota a strach. Ako si s nimi teda poradiť?