Naše rozhodnutia sú v mnohom ovplyvňované tým, čo nás naučili naši rodičia. Niekedy sú ich rady užitočné, niekedy nás zbytočne limitujú. Dnes budem hovoriť o presvedčeniach ktoré nám komplikujú uplatnenie na trhu práce, resp.pri budovaní kariéry.