Rovnováha medzi pracovným a osobným životom je dôležitým činiteľom pre dosahovanie stabilných a dlhodobých pracovných výkonov. Aké sú príčiny, dôsledky a nástroje zvládania životnej rovnováhy (tzv. work life balance)?

Kedy ste mali naposledy pocit, že nestíhate? A nielenže nestíhate, ale ani nevládzete? Kedy sa vám naposledy stalo, že keď ste večer prišli domov z práce, ledva ste sa dopracovali k posteli a padli ste ako zabitý? Vravíte, že nič iné ani nepoznáte?

Tak potom ste sa zaradili do dlhého zástupu ľudí, ktorým ich práca jasne prerastá cez hlavu. Ukazuje sa, že s danou situáciou je potrebné urýchlene niečo robiť.

Chcete si prečítať celý článok o Work Life Balance?