Uspieť na trhu práce je veľmi náročné. Môžete k tomu pristupovať pasívne a čakať kým vám niekto prácu nájde, alebo aktívne so snahou o vytvorenie svojho vlastného “mikropríjmu”, ktorý vám pomôže preklenúť to najťažšie obdobie