emocieAk sa niečo v súčasnej dobe teší veľkému záujmu, tak je to oblasť emočnej inteligencie. Vychádza množstvo kníh, v časopisoch sa objavujú užitočné aj menej užitočné informácie o tom, čo to vlastne emočná inteligencia je, a čo sa s ňou dá vlastne robiť. Dokonca sa môžete prihlásiť na kurz emočnej inteligencie,alebo si najať kouča, ktorý s vami na tom bude pracovať. Ani sa vlastne nie je čo čudovať. Veď emócie sú  takou súčasťou nášho denného života ako dýchanie. Bez toho sa jednoducho nedá žiť. A aj keď sami seba považujeme za bytosti navýsosť racionálne, tak keď príde na lámanie chleba, tak sa tá emočná bytosť v nás veľmi hlasno prihlási o slovo. Niekedy tak hlasno, že nepočujeme ten tichý hlas rozumu, ktorý sa v tom okamihu  krčí niekde v kúte a čaká kým emočný nápor nepominie. A tam niekde sa skrýva aj najväčší problém. Ako sa udržať nad vecou aj keď s nami lomcujú pocity, afekty a emócie? Predtým však ako si človek odpovie na túto otázku, tak potrebuje vedieť  má začať? Kde je ten štartovací mostík, ktorý mu pomôže s odrazom?

diggingRozvoj emočnej inteligencie je jednak o tom mať v rukách nástroje, ktorá nám ju pomôžu rozvíjať. A na druhej strane je to, ako som spomenul vyššie, tiež o tom, vedieť, kde začať kopať. Občas sa stáva, že práve v tomto okamžiku dochádza k zmätku a nejasnostiam. Nie je totiž jasné, čo vlastne s tou emočnou inteligenciu robiť. Ako ju uchopiť tak, aby pre nás nebola len obyčajnou,aj keď niekedy veľmi zaujímavou,ale stále len teóriou. Avšak teória ostane stále len teóriou, pokiaľ pre ňu nenájdeme nejaké uplatnenie. Tak ako je ľudská osobnosť nesmierne komplikovanou a komplexnou štruktúrou, tak aj emočná inteligencia, nech tento pojem znie akokoľvek jednoducho, je komplikovaná a komplexná. Ak si kladieme otázku, ako pracovať na rozvoji emočnej inteligencie, tak si zákonite musíme položiť otázku, ako tento komplexný pojem rozmeniť na drobné. Pretože snažiť sa pracovať naraz na všetkom,čo si myslíme, že je emočná inteligencia, je veľmi spoľahlivá cesta ako neuspieť. Kde sú teda tie základné skladačky emočnej inteligencie?

Nie je to jednoznačné. Pojem emočnej inteligencie, rovnako ako jej obsah sa neustále mení a preto to, čo platí v teórii emočnej inteligencie dnes, tak už nemusí platiť zajtra. Avšak od niečoho sa odraziť musíme. Ako základnú štruktúru o ktorú sa môžeme opierať, budeme brať vcelku prelomové dielo Daniela Golemana-Emotional Intelligence, ktorú vydal v roku 1995. Iste, pred ním, aj po ňom bolo množstvo,povedzme, renomovanejších autorov, ale vďaka Golemanovi  sa pojem emočnej inteligencie dostal do bežného povedomia ľudí a tam aj pretrval do dnes. Okrem tohoto osvetového účelu, ktorý Goleman možno aj nechtiac splnil, však tiež ponúkol konečne niečo uchopiteľné a previazené s bežným životom obyčajného človeke.  Veľa ľudí si potom začalo klásať otázku, ako by som aj ja mohol začať pracovať na rozvoji emočnej inteligencie? A Goleman ponúkol tieto oblasti, kde sa toto úsilie mohlo odohrávať.

  1. Sebauvedomenie
  2. Sebakontrola
  3. Motivácia
  4. Empatia
  5. Sociálne zručnosti

Až na poslednú kompotnetnu EQ, sa tieto oblasti zdajú pomerne jasne vyhranené. A to je dobre, pretože ponúkajú jednoznačné vymedzenie toho, v ktorej oblasti rozvoja emočnej inteligencie by sme chceli začať pracovať. V okamihu ako začneme uvažovať už nie nad tým, ako budeme rozvíjať naše EQ, ale nad tým, ako budeme rozvíjať napr. sebauvedomenie alebo empatiu, tak sa posúvame k niečomu konkrétnemu, k niečomu čo sa dá uchopiť.K niečomu na čom sa dá naozaj pracovať. Ak teda myslíte svoju prácu na rozvoji emočnej inteligencie vážne, potom  by ste si mali vybrať niektorú z oblastí spomenutých vyššie. Najlepšie tú, v ktorej sami cítite, že máte nejaké nedostatky, alebo ste si na základe informácií od svojich známych vstúpili do svedomia a povedali ste si, že takto už ďalej nie. Alebo si vyberte takú oblasť v ktorej sa dá predpokladať, že budete dosahovať najlepšie a najrýchlejšie výsledky. Pre úspešný pokrok pri práci na sebe nie je nič motivujúcejšie ako uvedomenie si, že sa niekam posúvate. Ak teda máte vybranú oblasť, urobili ste prvý krok. V ďalších príspevkoch sa budeme venovať tomu, ako pracovať na rozvoji jednotlivých zložiek emočnej inteligencie.

Nechcete si nechať ujsť ďalšie články o rozvoji EQ? Zaregistruje sa k odberu.