Guest PR post by PhDr. Zuzana Macurova

Nezamestnanosť bola a neustále aj je vnímaná ako jeden zo závažných problémov trhovej ekonomiky. Určitá miera nezamestnanosti, tzv. prirodzená miera je sprievodným javom každej krajiny, a to aj v pružne vyvíjajúcich sa ekonomikách. Momentálna miera nezamestnanosti v SR je však  aj napriek  klesajúcej tendencii stále na úrovni 13 %, čo predstavuje jej šesťročné maximá. Trh práce je považovaný za zrkadlo politiky zamestnanosti v každej krajine. V našej krajine je súčasťou Zákona o službách zamestnanosti č.5/ 2004 z.z.  Tento zákon okrem iného definuje, kto je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie. Nie je tu priamo uvedené, že matky, ktoré ukončili rodičovskú dovolenku patria do kategórie znevýhodnených, ale predsa len hovori o občanovi – rodičovi, ktorý nemôže zosúladiť pracovné povinnosti s plnením si rodičovských povinností.
Niektoré mamičky majú to šťastie, že po celú materskú a rodičovskú dovolenku sú vedené ako zamestnankyne a po jej skončení sa majú kam vrátiť. V zamestnaní im držia miesto a zamestnávateľ im nechystá prekvapenie v podobe výpovede. Do tej druhej, menej šťastnej skupiny, patria mamičky, ktoré pri nástupe na materskú dovolenku boli nezamestnané, prípadne prišli o zamestnanie počas nej, či tesne po návrate do zamestnania. Preto stojí za zamyslenie. Je ťažké pre ženu, ktorá posledných niekoľko rokov trávila všetok čas starostlivosťou o dieťa/deti a domácnosť uplatniť sa na trhu práce? Jedným faktom je, že za ten čas strávený na rodičovskej dovolenke mohla stratiť kontakt so svojou profesiou, vývojové trendy sa mohli míľovými krokmi vzdialiť z jej zorného uhla, vedomosti a skúsenosti, v ktorých vynikala mohol dávno prikryť prach. Nejedna žena v sebe zápasí s pocitmi, že veľmi by chcela, aby ju niekto pozval na pohovor, ale zároveň má z toho strach.  Stráca sebadôveru a cíti veľkú neistotu pri prezentovaní svojich schopností  pred zamestnávateľom.
Navyše ten malý človiečik so svojimi neustálymi potrebami zostáva na nej závislý a po vstupe do kolektívu mu pravdepodobne budú hroziť časté choroby, takže bude treba zostať doma na „očerke“. A tu nám vzniká ďalší problém, že zamestnávatelia sa pri pohovore pýtajú žien na súkromie, na počet detí, ich vek a cielene sa bránia prijímať do zamestnania ženy s malými deťmi. Majú ich zaškatuľkované ako pracovníčky s častými absenciami a plnou hlavou riešenia rodičovských povinností. Žene pritom nedávajú možnosť vysvetliť im ako bude schopná skĺbiť pracovné a rodinné povinnosti. Pritom to môže byť žena, ktorá má v sebe obrovský potenciál má v sebe silnú motiváciu niečo dokázať, má záujem zdokonaľovať svoje odborné zručnosti, schopnosti, vedomosti a na druhej strane denno denná starostlivosť o deti so sebou prináša aj zodpovednosť, vytrvalosť , vynaliezavosť, schopnosť efektívne si plánovať čas. Dá sa povedať, že trh práce je akási súťaž, v ktorej matky ak je súťaž spravodlivá a východiskové podmienky férové, môžu obstáť rovnako dobre ako ktokoľvek iný.
Zdá sa vám to nereálne vo vašej situácii? Ste jedna z tých mamičiek, ktorá práve hľadá prácu? Viete, čo od vás môžu zamestnávatelia na pohovore žiadať, na aké otázky sa máte pripraviť? Viete ako zaujať a získať to, po čom túžite? Čo robiť ak vhodné zamestnanie nie je na obzore, aké sú ďalšie možnosti? Jednou z mozností je určite aj vzdelávanie a to prostredníctvom poradenských kurzov. Jeden takýto kurz nabitý informáciami, kde budeme  spoločne riešiť tieto a mnohé ďalšie  otázky  sa uskutoční 23.októbra 2011 v Bratislave, pod názvom „ Uplatnenie žien po rodičovskej dovolenke na trhu práce. Cieľom je, aby ste si odniesli množstvo rád ako sa dobre pripraviť na pohovor, ako komunikovať so zamestnávateľom na úrovni, aby  ste získali väčšiu sebaistotu, naučili sa zvládať vlastný strach a prezentovali sa tak, aby ste zvýšili svoje šance na dosiahnutie vytúženého pracovného miesta.
Podrobnejšie informácie nájdete na facebook stránke, kde sa môžete aj prihlásiť
Teší sa na vás
PhDr. Zuzana Macurová, lektor