Na Garyho sa dá spoľahnúť:) Vo svojej ostatnej prednáške, na ktorú si dajte dosť času, nakoľko je to skoro hodina, hovorí o začatí jeho podnikania, podnikaní ako takom, marketingu a podobných, nesporne zaujímavých veciach. Opäť provokatívne, dynamické, dramatické, možno až urážlivé miestami, ale stále informačne bohaté.