Sebareflexiu považujem za jednu z kľúčových metaskills, ktoré ti môžu pomôcť s osobným rastom. Sebareflexia ti ukáže kde sú  tvoje slabiny ale aj silné stránky. Reflektovanie má mnoho účelov a dá sa robiť rozličnými spôsobmi. Poďme sa teda spoločne pozrieť na výhody reflektovania a zodpovieme si aj otázku, k čomu sú dobre koncorčné reporty.

Link na facebook skupinu.

 

***Užitočné linky
***Projekty:
***Ďalšie podcasty: