Stať sa expertom v dajakej oblasti vraj vyžaduje venovať tomu viac ako 10.000 hodín. Možno to však nebude potrebné. Ak sa vo svojej oblasti vyznáte a máte za sebou výsledky, tak potom sa môžete nazývať expertom a na tejto expertíze môžete postaviť svoj konzultačný biznis. Tento trend tiež nasadá na snahy firiem, čo najviac práce outsorcovať práve rozličným expertom. A vy môžete byť medzi nimi so svojím konzultačným biznisom.

Link na facebook skupinu.

***Užitočné linky
***Projekty:
***Ďalšie podcasty: