Finančná sloboda alebo aj finančná nezávislosť je v istých kruhoch priam svätým grálom.Všetci ho hľadajú ale len nemnohým sa ho podarilo naozaj nájsť. Napriek tomu, že finančná sloboda sa môže javiť ako nedosiahnuteľná, opak je pravdou. Avšak je potrebné si uvedomiť, že ak začnete s nesprávnymi východiskami, tak aj cesta k vytúženej finančnej slobode sa bude javiť ako nerealizovateľná. Poďme sa teda zamyslieť, čo nám môže pomôcť na ceste k finančnej nezávislosti.

Link na facebook skupinu.

***Užitočné linky
***Projekty:
***Ďalšie podcasty: