Každý z nás posledné mesiace zvládal rozlične. Niekto viac konštruktívne, niekto nie úplne šikovne. Ja som sa v tejto časti podcastu zameral na vlastnú reflexiu daného obdobia a na vymenovanie oblastí a stratégií, ktoré pomohli mne, môjmu biznisu aj mojej rodine k tomu, že sme krízu prežili v relatívnom zdraví. Zdraví finančnom, psychickom aj vzťahovom. Verím, že vás táto časť inšpiruje k vašej vlastnej sebareflexii daného obdobia. Verte mi, že sa z toho dá veľmi veľa naučiť.

***Užitočné linky
***Projekty:
***Ďalšie podcasty: