Procesy na prvý pohľad môžu pôsobiť hrozivo, ako niečo čo je priveľmi komplikované alebo náročné na zavedenie. Ale na procesy sa dá nazerať aj ako na veľmi silný nástroj, ktorý vám pomôže s posunom vášho vlastného podnikania na nový level. Zvládnuté a dobre nastavené procesy vám zabezpečia nielen lepšie porozumenie vášmu vlastnému podnikaniu ale v konečnom dôsledku predovšetkým spokojného zákazníka.

***Užitočné linky
***Projekty:
***Ďalšie podcasty: