Čo je malé, to je milé. Je to slovné spojenie, ktorý by som v súvislosti s podnikaním alebo biznisom nepoužil, ale zdá sa, že súčasná doba práve svedčí biznisom, ktoré vedia prežiť aj s  málom. A prežiť s málom sa zriedka podarí veľkým  spoločnostiam s veľkými režijnými nákladmi. To je aj dôvod mojich sympatíí voči malým spoločnostiam. Majú podľa mňa väčšie šance na prežitie. Aj o tom je 46.časť môjho podcastu.


***Užitočné linky
***Projekty:
***Ďalšie podcasty: