Niekedy sa môže zdať, že štúdium je na prekážku podnikania. Hlavne niektoré horúce hlavy hádžu študijnú flintu do žita veľmi rýchlo a na koniec skončia bez štúdia aj bez vlastného biznisu. Ale dá sa to urobiť tak aby aj vlk sa nažral a ovca ostala celá. V 47.časti sa zamýšľam nad témou podnikania vs štúdia a to nielen z pohľadu VŠ ale aj strednej a základnej školy.

***Užitočné linky
***Projekty:
***Ďalšie podcasty: