Každá meditácia má svoje zákonitosti. Každá meditácia má svoj účel a smer. To, čo sa v meditácii občas stane, nás môže zneistiť alebo aj vystrašiť. Ak k tejto téme máte nejaké otázky, veľmi rád na ne odpoviem.