Škola nezamestnaného-1.časť: Sebadôvera a sebeúcta from Martin Prodaj on Vimeo.

Pre človeka, ktorý náhle stratil prácu, je najťažšie zachovať si vlastnú sebaúctu a zaplniť niečím prázdne miesto, ktoré vzniklo stratou práce.