Ak je niečo vzácne, alebo je toho nedostatok, tak sa zväčša hodnota takéhoto tovaru alebo služby zvyšuje. Je teda po nej dopyt. Pokiaľ ste nezamestnaní, tak chcete aby bol po vás dopyt. Ako to docieliť? Odpoveď vôbec nie je prekvapujúca. Pôjde predovšetkým o vzdelanie, alebo o jeho zvyšovanie.