O jednoduchosti v našom živote

Komplexnosť sa nám javí ako dôležitejšia a podstatnejšia v našom živote. Čo je komplikované,musí byť dobré. Možno je to len dôsledkom postoja “viac je lepšie” a v tomto prípade “komplikovanejšie je lepšie”. Ale mnoho krásnych vecí je...