Zdroje pozitívneho myslenia.

Niekedy si skúste taký malý experiment. Stačí keď to budete robiť jeden deň, pretože viac dní by vám mohlo privodiť  vážnu ujmu na psychickom zdraví. O čo ide? Skúste si všímať kvalitu podnetov, s ktorými sa počas dňa stretávate.  Aké informácie k vám prevažne prúdia?...